…“Laß den Hund bellen, singen kann er nicht! (Friedrich Schiller)

Posted in: Aphorismen
Tags:

…“Laß den Hund bellen, singen kann er nicht !
(Friedrich Schiller)

lightbox login donation
lightbox login donation beschreibung